.

COVID-19 INFORMATION

AdvancedSearch

İnsan Kaynakları


 


ASF Otomotiv için, temel politikalarının uygulanmasında en büyük rolü üstlenen çalışanları son derece önemlidir. 


İnsan Kaynakları departmanı şirketimiz içerisinde stratejik bir konumdadır. Çağdaş ve çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemiş, firmamızın stratejik kararlarında etkin olan bir yapıya sahiptir.


İnsan Kaynaklarının ana amacı; şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışan ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi, eğitim ve kariyerinin planlanması, motivasyonunun sağlanması, performansının takip edilerek, değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. 


ASF Otomotiv’in kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için; İnsan Kaynakları departmanı olarak, gelişim odaklı değer yaratmayı hedeflemekteyiz. 


İK Değerlerimiz 

• En değerli varlığımız insan kaynağımızdır, 

• Çalışanlarımızla aramızda “Güven” vazgeçilmez temel değerimizdir, 

• “İnsana Saygı” anlayışı ile hareket etmekteyiz, 

• “İş ahlakı” etik değerimizdir, 

• Çalışanların eğitimine ve lider kadroların yetiştirilmesine büyük önem veririz, 

• Cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapmayız, 

• Destekleyici ve pozitif iletişim tarzını benimseriz, 

• Sürekli gelişimi önemseriz, 
• Ekip ruhunun önemini bilir, destekleriz, 

• İş arkadaşlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlar, verimlilik arttırıcı önemler alırız, 

• Çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratır, devamlılığını sağlamaya çalışırız, 

• İş arkadaşlarımızın kişisel ve performans gelişimlerini sağlayacak sistemler kurmayı ve geliştirmeyi hedefleriz. 


İK Uygulamaları 


Seçme & Yerleştirme 

ASF Otomotiv olarak; gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın, yüksek motivasyonlu, şirkete katma değer sağlayabilecek, hedeflerimize ulaşmada bizi ileriye taşıyabilecek kişileri istihdam etmekteyiz. 

Tüm adaylara eşit tanıma fırsatı verilmekte, bilgi, yetenek ve yetkinliklerine göre değerlendirme yapılmaktadır. 

İşe alımlarda, en uygun adayı uzun vadeli değerlendirmekte olup, doğru işe, doğru kişilerin yerleştirilmesi ana hedeftir. 


Eğitim

ASF Otomotiv için eğitim süreçleri son derece önemlidir. Şirketimizde sürekli gelişim ön plandadır. 
Şirket hedeflerine katkı sağlayacak şekilde, çalışanlarının ihtiyaç duydukları alan ve konularda çeşitli eğitimler planlanır ve takip edilir. 

Eğitimlerle çalışanlarımızın kişisel gelişim ve performanslarına katkı sağlayarak, bu gelişimin kurumsal performansa dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 


Kariyer Planlama Yönetimi 

Şirket içerişindeki açık pozisyonlarda önceliğimiz herzaman iç kaynaklarımızdır. Yetenek havuzu uygulamamız ile, çalışanlarımızın gelişimine ve kariyer hedeflerine, şirket ihtiyaçlarımız doğrultusunda destek olmaktayız. 


Performans & Ücret Yönetimi

ASF Otomotiv olarak, çalışanlarımızın başarılarını ve gelişime açık noktalarını tespit etmek amacıyla, performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda, çalışanlarımıza özgü gelişim planları hazırlanır. Başarılar takdir ve teşvik edilir. Adil ücret yönetimi sistemi de önceliğimizdir. 


ASF Kariyer

Şirketimize önem ve değer vererek başvuru yapan her adayın başvuruları titizlikle incelenmekte ve uygun başvurular işe alım sürecine dahil edilmektedir.


İş Başvurusu İçin Tıklayınız


Call our reservations team: 0850 377 0 377

Europcar Mobility Group

Same smart app. More mobility.

Download the Europcar mobile app for iPhone, iPad and Android now!

More information